Zasady i warunki

Wycena jest ważna przez 30 dni. Dokument nie oznacza zamówienia. Jeśli chcesz kupić przedmioty pokazane w tej wycenie, musimy otrzymać oficjalne zamówienie zakupu lub potwierdzenie e-mailem. Wycenę możesz również potwierdzić online za pośrednictwem portalu klienta.
Ceny produktów, dostawa i inne opłaty są prawidłowe w momencie wyceny. Gentaur zastrzega sobie jednak prawo do zmiany cen i opłat za dostawę w dowolnym momencie, ale nie bez odpowiedniego poinformowania klienta.

Za suchy lód doliczamy dopłatę 120 EUR.

Nasz czas dostawy to zazwyczaj 1-2 tygodnie. Jest to jednak tylko orientacyjny czas realizacji, ponieważ mogą wystąpić nieoczekiwane opóźnienia spowodowane problemami z produkcją, transportem, importem itp. Gentaur zastrzega sobie prawo do odmowy odpowiedzialności w przypadku nieoczekiwanych opóźnień.

Gentaur zastrzega sobie prawo do zażądania częściowej lub pełnej przedpłaty za zamówienia, jeśli uzna to za konieczne.

Wszelkie reklamacje dotyczące działania produktu Klient powinien zgłosić Gentaur w ciągu 30 dni od otrzymania produktu. W przypadku wystąpienia problemów z wydajnością produktu, prosimy o podanie numeru partii produktu oraz numeru referencyjnego zamówienia złożonego przez Gentaur, wraz z wynikami testów i innymi istotnymi danymi. Jeśli nasz produkt zostanie uznany za wadliwy, otrzymasz zwrot pieniędzy, kredyt sklepowy lub bezpłatną wymianę w zależności od przypadku.

Gentaur nie ponosi odpowiedzialności ani nie dokonuje zwrotu/wymiany produktów, których integralność została naruszona przez niewłaściwą obsługę lub przechowywanie.

Obowiązkiem klienta jest złożenie zamówienia z poprawnymi danymi produktu (numer katalogowy, opis produktu i ilość/rozmiar). Gentaur nie ponosi odpowiedzialności ani nie dokonuje zwrotów/wymian za dostawę produktów na podstawie błędnie podanych danych produktu.

Czas realizacji produktów niestandardowych i na zamówienie jest tylko szacunkiem. Brak opóźnienia w dostawie takich produktów nie będzie powodem anulowania. W przypadku anulowania zamówienia na produkt niestandardowy lub wykonany na zamówienie, może zostać naliczona opłata za uzupełnienie zapasów w wysokości do 95%.

Zamówienia nie mogą być anulowane później niż 48 godzin po ich złożeniu i/lub po wysłaniu.